Jeugd - Archieven

Projectoproep Digitale kloof

Met de digitale kloof wordt het verschil bedoeld tussen diegenen die gebruik maken van digitale technologie en zij die dit niet kunnen.
Cijfers geven aan dat er een gunstige evolutie bestaat maar dat de meest kwetsbare groepen nog steeds achterblijven. Het gevaar bestaat hierdoor dat de kinderen uit kansarme gezinnen hiervan het slachtoffer worden.
Het collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor ‘Jeugd’, Bruno De Lille, heeft daarom het initiatief genomen om een projectoproep te lanceren.

De oproep richt zich naar :

 • alle Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven in het Brussels hoofdstedelijk gewest die in de vrije tijd een aanbod realiseren voor kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie;
 • verenigingen in het Brussels hoofdstedelijk gewest die een aanbod willen realiseren in de vrije tijd naar kinderen en jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie (vb.: gemeenschapscentra, bibliotheken, …).

De beoogde doelstellingen :

 • de digitale kloof dichten bij kinderen en jongeren en het versterken van hun vaardigheden op het vlak van e-geletterdheid;
 • realiseren van een aanbod dat gericht is op een kwaliteitsvol gebruik van internet en computer met aandacht voor nieuwe communicatiemethodes bij kinderen en jongeren;
 • realiseren van een aanbod naar jongeren waarbij de aandacht gaat naar veel gebruikte internetapplicaties (vb. e-loket, pc-banking, tax-on-web, enz.).
 • verenigingen aanzetten om aandacht te hebben voor de problematiek van de digitale kloof op langere termijn.

Indieningdatum :

  De aanvraag moet ingediend worden bij de Jeugddienst van de Vlaamse Gemeenschapscommissie, Emile Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel voor 15 oktober 2011 op het daartoe voorziene inschrijvingsformulier.

Periode :

  Het initiatief start tijdens de Digitale Week 2012 van 21 tot en met 27 april 2012.

Bedrag :

 • Er wordt een maximumbedrag van 5.000 EUR toegekend per goedgekeurd project.

Beoordelingscriteria :

 • het vernieuwende karakter om de beoogde doelstellingen te bereiken;
 • resultaatgerichtheid;
 • haalbaarheid;
 • betrokkenheid doelgroep;
 • het aantal deelnemers;
 • de inhoudelijke kwaliteit van het dossier

Een jury zal het bevoegde Collegelid adviseren. De besluitvorming is voorzien in december 2011.

Voor bijkomende vragen kan je terecht bij Bart De Vlamynck : 02 563 05 27 of bart.devlamynck@vgc.be.
Het aanvraagformulier kan je terugvinden op www.vgc.be/jeugd/nieuwsbrief(september 2011).

X