Verenigingsleven - Archieven

Feest op zondag te Andromeda

Zoals elk jaar staat er in de Andromedawijk een belevenisvolle dag op het programma naar aanleiding van het feest op zondag 22 september.
Het milieu werd als rode draad uitgekozen van dit gebeuren, dat georganiseerd wordt samen door Wolu-Jeunes, Focus Femmes/Focus Filles en JJJY-Xtra, in nauwe samenwerking met de Moderne woning en met de gebruikelijke hulp vanwege de gemeentelijke preventiedienst, het centrum voor globale sociale actie en Bewoners in Actie.

Verschillende thema’s over het milieu komen dus aanbod via specifieke animaties (recyclage, huisvuil selecteren, bewustmaking van de bescherming van het milieu, …)

Previous Article
Poseidon op vakantiegolven
X