Conseil de la Vie associative - Evénement • Raad van het Verenigingsleven - Evenement

Souhaitez-vous maintenir la date du 3 septembre 2022 et organiser une journée de fête du Conseil de la vie associative ?
Wilt u de datum van 3 september 2022 aanhouden en een feestdag organiseren voor de Raad van het Verenigingsleven ?
*
Oui - JaNon - NeenNeutre - Neutraal

Votre association - uw vereniging *

Votre nom - uw naam *

Votre prénom - uw voornaam *

Votre adresse email - uw emailadres *

X