Verenigingen

Duurzame ontwikkeling en wijkleven
-> Administratieve diensten

Scheperambt van de heer Grégory MATGEN :
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 92


Afdeling : Duurzame ontwikkeling – Milieudienst

Verantwoordelijke
Sophie Vanderick

Postadres
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Kantoor
Kleurenprachtlaan 9
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 29 49
duurzame.o@woluwe1200.be

https://nl.woluwe1200.be/duurzame-ontwikkeling/

Activiteiten :
De afdeling Milieu en duurzame ontwikkeling verstrekt informatie, ziet toe op de naleving en biedt technische expertise aan de gemeentelijke overheden en aan de verantwoordelijken van de verschillende diensten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Daarom ontwikkelt, coördineert en leidt zij verschillende projecten die zij in het kader van Agenda 21 bevordert of waarvoor zij wordt ingeschakeld. Het is ook het doorgeefluik voor de bevolking voor wat betreft bewustwording van duurzame ontwikkeling.
Deze activiteiten resulteren in diverse taken op zeer verschillende tijdsschalen.


Afdeling : Bescherming erfgoed

Verantwoordelijke
Sophie FEROOZ

Postadres
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe

Kantoor
WTC – Stokkelsesteenweg 80
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 78 – 02 761 29 62
patrimonium.toerisme@woluwe1200.be

https://nl.woluwe1200.be/patrimoine-2

Activiteiten :
 • Behandeling van de aanvragen tot wettelijke bescherming
 • Deelname aan het opstellen en het opvolgen van dossiers om beschermde monumenten en landschappen (waarvan de gemeente eigenaar is) te restaureren of er werken aan uit te voeren
 • Organisatie van de Open Monumentendagen en deelname aan evenementen in verband met de ontdekking van het patrimonium op gewestelijk niveau
 • Organisatie van thematische rondleidingen, activiteiten en lezingen
 • Cultureel beheer van de windmolen
 • Publicatie van boeken, brochures, wandelgidsen en artikelen
 • Onthaal van het publiek en terbeschikkingstelling van documentatie
 • Ontwikkeling van de toeristische en patrimoniale bewegwijzering, opmerkelijk gebouwen en landschappen, en kunst in de openbare ruimte promoten
 • Verwezenlijking van informatiepanelen of herdenkingsborden voor de openbare ruimte
 • Organisatie van huldeblijken aan bijzondere inwoners van Sint-Lambrechts-Woluwe

 

X