Verenigingen

Algemeen

Administratieve diensten

DIENST VAN HET VERENIGINGSLEVEN

Schepenambt van de heer
Eric Bott
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 33

Verantwoordelijke
Michel Zimmermann
02 776 82 50

Coördinator
Olivier Vanhoeydonck
02 776 82 51

Kantoren :
Kroninglaan 65
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
va-vl@woluwe1200.be

De dienst verenigingsleven is opgericht in september 2008. Zij werkt nauw samen met de afdelingen jeugd en sport.

De doelstellingen van de dienst zijn enerzijds de contacten en de synergieën tussen de gemeente, haar inwoners en de verenigingen die er actief zijn, te versterken en te diversifiëren, en anderzijds de zichtbaarheid en de invloed van Sint-Lambrechts-Woluwe buiten de gemeente te vergroten door een aanwezigheid of zelfs een actieve medewerking te verzekeren tijdens evenementen die in andere gemeenten worden georganiseerd.

Tot de taken die haar nog zijn toevertrouwd, behoren onder meer het dagelijks beheer van de website www.dynamic-tamtam.be en het ontwerp en de productie van informatie- en promotieaffiches die verband houden met de eigen organisaties, maar ook met die van de departementen Jeugd en Sport. Zij neemt ook actief deel aan de productie van het driemaandelijkse informatieblad Dynamic TamTam, dat nu alleen nog in digitale vorm verschijnt, en de nieuwsbrief die gekoppeld is aan de website jeugd, sport en verenigingsleven.

Bovendien organiseert de dienst talrijke evenementen in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe en neemt hij er actief aan deel ; ook verzorgt hij het secretariaat van de Raad voor het verenigingsleven.


DIENST PUBLIC RELATIONS

De Heer Olivier Maingain, burgemeester, bevoegd voor public relations
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 31

Verantwoordelijke
Lionel Demunter
Tomberg 123
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 42
l.demunter@woluwe1200.be


RECEPTIE

02 761 27 11


INFORMATIE-COMMUNICATIE

02 761 27 68/45 – 02 774 35 61

Activiteiten :
 • Centralisatie van gemeentelijke informatie
Productie van diverse tijdschriften en brochures :
 • Tweemaandelijks informatiebulletin over het gemeenteleven : Wolu Info
 • Gids voor gemeentelijke diensten
 • Beheer van de gemeentelijke website : www.woluwe1200.be en de gemeentelijke sociale netwerken
Organisatie van evenementen :
 • Ontvangst van nieuwe bewoners, opendeurdagen, enz.
 • Verhuur van gemeenschappelijke ruimten
 • Informatiestand op festivals, verkoop, enz…
 • Contacten met de pers
 • Patriottische ceremonies
 • Viering van gouden, diamanten, briljanten en platina bruiloften en van honderdjarigen


EVENEMENTEN

02 774 35 15/19/57

Behandeling van aanvragen voor het organiseren van een evenement op de openbare weg, alsmede het behandelen van aanvragen voor het uitlenen van materieel.


Dienst Externe betrekkingen

Verantwoordelijke
Patrick de Mûelenaere
Tomberg 123
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 52
p.demuelenaere@woluwe1200.be

Doelstellingen :
De dienst Buitenlandse betrekkingen is belast met de coördinatie van alle aangelegenheden die verband houden met de internationale betrekkingen. Haar belangrijkste missies zijn :
 • Administratief beheer van de verbroedelijking met Meudon (Frankrijk) en Mbazi (Rwanda) en het partnerschap met Bandalungwa (Democratische Republiek Congo) ;
 • Coördinatie van activiteiten ter bevordering van de Europese gedachte en het Europese ideaal, alsmede van de betrekkingen met de Europese gemeenschappen ;
 • Bewustmaking van de inwoners van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van de uitdagingen van de Noord-Zuidsamenwerking ;
 • Deelname aan de vergaderingen van de netwerken van steden waarvan de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe deel uitmaakt ;
 • Organisatie van evenementen (Dag van Europa, Festival van de internationale solidariteit, conferenties, tentoonstellingen,…) ;
 • Steun aan verenigingen die actief zijn op het gebied van de internationale solidariteit ;
 • Verdediging en bevordering van de grondrechten in België en elders.

 

X