Verenigingen

Jeugd
-> Administratieve diensten

SCHOOLANTENNE

De schoolantenne hangt af van de dienst preventie

Andromedalaan 83
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
0494 50 35 00
antennescolaire@woluwe1200.be

Activiteit :
De schoolantenne is een gratis dienst die tot doel heeft het schoolverzuim van leerlingen die in Sint-Lambrechts-Woluwe naar school gaan en/of daar wonen, te bestrijden.
Het team behandelt alle kwesties die betrekking hebben op het schoolse : leermoeilijkheden, zoeken naar informatie, vragen in verband met oriëntatie of leed op school.


JEUGDDIENST  • JJJY

Schepenambt van de heer
Eric Bott
Paul Hymanslaan 2
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 761 27 33

Verantwoordelijke
Michel Zimmermann
02 776 82 50

Coördinator
Olivier Vanhoeydonck
02 776 82 51

Kantoren :
Kroninglaan 65
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
info@jjjy.be

De jeugddienst  • JJJY is gericht op kinderen van 2 ½ tot 12 jaar en op tieners en jonge volwassenen van 12 tot 20 jaar.

Voor de kleinsten wordt het hele jaar door, tijdens de schoolperiodes en in de vakanties (stages) een uitgebreid programma van actieve vrijetijdsbesteding aangeboden. De activiteiten, die op ludieke wijze worden georganiseerd en onder toezicht staan van gespecialiseerde en zorgvuldig geselecteerde monitoren, nemen de vorm aan van ofwel meervoudige activiteiten (knutselen, tekenen, zingen, spelletjes, wandelingen, psychomotorische vaardigheden,…) ofwel inleidende workshops op het gebied van sport, creativiteit,… Alle bijzonderheden hierover, alsmede praktische informatie over registratieformaliteiten, vergoedingen, enz. zijn te vinden op de website www.jjjy.be

Elk jaar coördineert de Jeugddienst – JJJY de Woluwe-etappe van de operatie « Place aux Enfants », een dag waarop jongeren van 10 tot 12 jaar worden uitgenodigd om de beroepswereld van de volwassenen te ontdekken, en organiseert het « Dynamifête », een groot familiefeest voor de jeugd en de sport. De tieners kunnen tijdens het schooljaar deelnemen aan verschillende regelmatige workshops (fotografie, plastische kunsten, stripverhalen, rollenspelen, radio, naaien, theater, enz.) en aan stages (sport, spel, culturele en artistieke activiteiten, enz.) tijdens de vakanties.

Er zij op gewezen dat de jeugddienst  • JJJY, in samenwerking met vzw Wolu-Services, toezicht houdt op de activiteiten van de huiswerkscholen die in de verschillende wijkcentra (Andromeda, Hof-ten-Berg, Malou Juniors/St-Lambertusberg en Prekelinden) werkzaam zijn.

Bovendien beheert de jeugddienst  • JJJY sinds enkele jaren zijn eigen webradiostations, waarvan de studio's zich in het jeugdhuis (Prekelindenlaan 78) bevinden. Dynamic One, DFR en DTER. Tenslotte verleent de jeugddienst – JJJY aanzienlijke steun aan jeugdverenigingen die in Sint-Lambrechts-Woluwe zijn opgericht. Op voorwaarde dat zij officieel erkend zijn, krijgen zij jaarlijkse subsidies, op basis van welomschreven criteria, en kunnen zij ook steun krijgen voor de organisatie van sommige van hun activiteiten of voor de aankoop van materiaal.


BUURTBEMIDDELING

De buurtbemiddeling hangt af van de dienst preventie

Tomberg 188
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 774 35 26 – 0471 88 93 54
antennescolaire@woluwe1200.be

Activiteit :
Deze gratis dienst biedt steun en bijstand bij het oplossen van conflicten (familie, buren, enz.).


MAATSCHAPPELIJKE STRAATHOEKWERKERS

Hangen af van de dienst preventie

Andromedalaan 83
1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
02 774 35 02 – 0498 94 49 90
antennescolaire@woluwe1200.be

Activiteit :
De dienst van de maatschappelijke straathoekwerkers is zichtbaar op straat aanwezig en zet acties op ter ondersteuning, begeleiding van burgers en biedt een luisterend oor aan burgers die de voeling met de maatschappij en/of instellingen mogelijk zijn kwijtgeraakt. Door zijn buurtwerk ondersteunt de straathoekwerker de gebruiker bij het zoeken naar duurzame oplossingen door de toegang tot hulpmiddelen en diverse psycho-medisch-sociale diensten te vergemakkelijken.
Via aanwezigheid en dialoog neemt hij deel aan de opbouw van een levensproject voor personen die daarom verzoeken.
Hij voert verschillende soorten acties uit (individueel en collectief) om autonomie en emancipatie te bevorderen.

 

X